[Tải sách] Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF.

Taisachpdf.net – Quyển sách Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết bởi Tác giả Hồ Chí Minh và được phát hành ngày 09/20192019-10/15 10:25:212019-07/18 14:33:38 bởi NXB Văn hóa – Văn nghệ.

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết về chủ đề Sách Phát Triển Bản Thân và được bán với giá 24.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang tìm: Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF

Thông tin về sách

Tác giả: Hồ Chí Minh
Nhà phát hành: NXB Văn hóa – Văn nghệ
Nhà xuất bản:
Ngày phát hành 09/20192019-10/15 10:25:212019-07/18 14:33:38
Định dạng PDF

Download ebook Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh pdf.

Bạn có thể tải sách Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF tại đây.

Nội dung sách Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
“Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời và đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà có một số điều chưa được công bố.Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Bác qua đời và chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IV) thấy có trách nhiệm thông báo đến toàn Đảng, toàn dân một số vấn đề liên quan đến Di chúc của Bác và ngày Bác qua đời”.- Trích THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DI CHÚC VÀ NGÀY QUA ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH số 151-TB/TW ngày 19-8-1989Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời và đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà có một số điều chưa được công bố.Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Bác qua đời và chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IV) thấy có trách nhiệm thông báo đến toàn Đảng, toàn dân một số vấn đề liên quan đến Di chúc của Bác và ngày Bác qua đời”.- Trích THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DI CHÚC VÀ NGÀY QUA ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH số 151-TB/TW ngày 19-8-1989Mời bạn đón đọc.  

Tải thêm:   [Tải sách] Cãi Gì Cũng Thắng - Tập 1 ( 2017) PDF.

Review sách Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Đang cập nhật…

Mua sách Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh bản quyền ở đâu.

Quyển sách Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh hiện được bán với giá 24.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tác giả Hồ Chí Minh PDF

Tải sách Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ebook MOBI

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh EPUB

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh full

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc online

Ngày xuất bản: February 19, 2022 @ 10:30 am

Cập nhật lúc 3:44 - 02/03/2023
Sách cùng chủ đề

Bình luận