[Tải sách] Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) PDF.

Taisachpdf.net – Quyển sách Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) viết bởi Tác giả Nhiều tác giả và được phát hành ngày 11/2016 bởi NXB Chính Trị Quốc Gia.

Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) viết về chủ đề Sách Phát Triển Bản Thân và được bán với giá 1.440.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang tìm: Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) PDF

Thông tin về sách

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia
Nhà xuất bản:
Ngày phát hành 11/2016
Định dạng PDF

Download ebook Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) pdf.

Bạn có thể tải sách Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) PDF tại đây.

Nội dung sách Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập).

Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập)
Từ lâu, nhân dân ta, bạn bè, đồng chí và kiều bào ta ở nước ngoài vẫn mong muốn có một bộ sách lớn, công bố đầy đủ những tư liệu chính xác về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng “vô cùng oanh liệt và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, giúp cho cán bộ và nhân dân ta có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu, học tập sâu sắc về tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Năm 1992, bộ sách Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử (10 tập) đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu tiên và tái bản năm 2006. Năm 2016, sau 10 năm, bộ sách tiếp tục được Nhà xuất bản tái bản, bổ sung thêm một lượng lớn các sự kiện, nâng cao hơn về chất lượng khoa học. Đây được xem như là một “bộ phim” lịch sử quay lại toàn bộ cuộc đời của một vĩ nhân từ thuở ấu thơ cho đến ngày Người “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”.Bộ sách Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn là một công trình lịch sử được trình bày dưới hình thức biên niên. Nhưng khác với niên biểu hay biên niên sự kiện mà trong đó chỉ liệt kê tóm tắt năm tháng xảy ra các sự kiện chính, đánh dấu bước chuyển biến trong cuộc đời và tư tưởng của vĩ nhân, mà không lược thuật nội dung các sự kiện, biên niên tiểu sử là một cuốn sử với đầy đủ các yếu tố niên đại, nhân vật, sự kiện, hoàn cảnh,… được ghi chép lại theo trình tự thời gian diễn ra các sự việc, lời nói, bài viết, hành động, sinh hoạt, giao tiếp, v.v. của vĩ nhân đối với thời đại, đất nước, dân tộc, giai cấp, gia đình, họ hàng, bạn hữu, kẻ thù…; từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, trong đời sống chung và đời sống riêng, thể hiện lãnh tụ vừa như một vĩ nhân, vừa như một người bình thường.Bộ sách được kết cấu theo đơn vị thời gian: năm, tháng, ngày, có khi đến từng giờ, trong đó người đọc được tiếp xúc với một khối lượng tư liệu phong phú, nhiều sự kiện cụ thể, được thể hiện bằng văn phong lịch sử, nhưng lại sinh động, đáp ứng được yêu cầu của nhà nghiên cứu và tất cả người đọc khác.Thông qua bộ sách, các nhà nghiên cứu khoa học về kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, lịch sử Đảng khai thác được tương đối đầy đủ và hệ thống những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Nhà nước và Quân đội nhân dân, người mở đầu và đặt nền móng cho các khoa học xã hội và nhân văn ở nước ta theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Bộ sách có tác dụng tra cứu và tham khảo rất bổ ích đối với các nhà nghiên cứu khoa học xã hội ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các nhà văn nghệ, sáng tác tiểu thuyết, sân khấu, điện ảnh, hội họa,… có thể khai thác từ biên niên tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh những sự kiện chân thực, sinh động, cụ thể trong cuộc đời của Người từ thời niên thiếu cho đến khi qua đời, để sáng tạo nên những công trình nghệ thuật tương xứng với tầm vóc vĩ đại của Người, góp phần vào sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, mãi mãi “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.Tư liệu để biên soạn, bổ sung các sự kiện trong bộ sách được các tác giả lựa chọn từ nhiều nguồn đáng tin cậy và đã được thẩm định tính xác thực, trong đó chủ yếu là những trước tác, văn kiện của Đảng và Nhà nước, hoạt động, những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập (15 tập) năm 2011. Bộ sách gồm 10 tập:- Tập 1. Giới thiệu khái quát về thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình học tập, hoạt động của Người từ thời niên thiếu đến năm 1929.- Tập 2. Giới thiệu những sự kiện cơ bản về những hoạt động trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, từ đầu năm 1930, khi thành lập Đảng, đến tháng 9-1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.- Tập 3. Ghi lại những sự kiện hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước Việt Nam giành lại độc lập 2-9-1945 đến ngày bắt đầu Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946.- Tập 4. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ ngày 19-12-1946 đến hết năm 1950.- Tập 5. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải rộng khắp núi rừng Chiến khu Việt Bắc và kéo dài trong bốn năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến 1954.- Tập 6. Giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1955 đến ngày 31-12-1957.- Tập 7. Ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết 1960.- Tập 8. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm từ 1961 đến 1963.- Tập 9. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1964 đến 1966.- Tập 10. Giới thiệu với bạn đọc ba năm cuối cùng trong cuộc đời của một vĩ nhân đã dành trọn vẹn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, từ ngày 1-1-1967 đến ngày 2-9-1969.Thông qua 10 tập Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, bạn đọc sẽ có điều kiện nhận thức đầy đủ và sâu sắc về công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, thấy rõ thiên tài trí tuệ và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao đẹp của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời là một con người giản dị, khiêm tốn, gần gũi, thân thiết với tất cả mọi người. Qua tấm gương cao đẹp, trọn vẹn về cuộc đời, sự nghiệp của Người, bạn đọc sẽ rút ra được những bài học bổ ích về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế vô sản, đạo đức – phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa, niềm tự hào vô hạn về lãnh tụ vĩ đại, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng do Bác Hồ sáng lập, mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, thực hiện bằng được mong muốn cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.Mời bạn đón đọc.  

Tải thêm:   [Tải sách] Combo Hồn Nhiên Trong Thế Giới Đảo Điên + Khó Cỡ Nào Cũng Gỡ + Tìm Bình Yên Giữa Vạn Biến (Bộ 3 Cuốn) PDF

Review sách Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập).

Đang cập nhật…

Mua sách Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) bản quyền ở đâu.

Quyển sách Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) hiện được bán với giá 1.440.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) PDF

Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) Tác giả Nhiều tác giả PDF

Tải sách Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) ebook MOBI

Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) EPUB

Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) full

Hồ Chí Minh – Biên Niên Tiểu Sử (Bộ 10 Tập) đọc online

Ngày xuất bản: February 18, 2022 @ 3:10 pm

Cập nhật lúc 4:06 - 01/03/2023
Sách cùng chủ đề

Bình luận