[Tải sách] Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 PDF.

Taisachpdf.net – Quyển sách Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 viết bởi và được phát hành ngày 05/2006 bởi Nxb Thống kê.

Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 viết về chủ đề Sách Kinh Tế và được bán với giá 34.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang tìm: Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 PDF

Thông tin về sách

Nhà xuất bản:
Khối lượng: Nxb Thống kê
Nhà phát hành:
Ngày phát hành 05/2006
Định dạng PDF

Download ebook Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 pdf.

Bạn có thể tải sách Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 PDF tại đây.

Nội dung sách Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006.

Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006
Kinh Tế Phát Triển:Kinh tế phát triển là một trong những khoa học kinh tế khám phá và giải thích quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển thể hiện một lĩnh vực nghiên cứu khoa học riêng về mặt lý thuyết và còn đúc kết đựơc nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Mục tiêu của kinh tế phát triển là nhằm cung cấp một cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn tong phát triển kinh tế, để các nước đang phát triển có thể vận dụng vào hoàn cảnh riêng, tìm kiếm được con đường phát triển thích hợp, cải thiện tình trạng chưa tiến bộ của từng quốc gia.Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:- Chương 1: giới thiệu lý thuyết tăng trưởng kinh tế trong đó đề cập những thước đo tăng trưởng kinh tế, phân tích nguồn gốc ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế qua các mô hình của các nhà kinh tế học.- Chương 2: trình bày phương pháp lượng hoá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố vốn, lao động và công nghệ đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, còn cung cấp kết quả phân tích mức độ ảnh hưởng của các yêu tố đến tăng trưởng của các nước trên thế giới trong những thập niên gần đây.- Chương 3: giới thiệu các lý thuyết giải thích quá trình phát triển kinh tế, tập trung vào những thước đo được sử dụng trong đánh giá trình độ phát triển kinh tế và nhận diện những đặc trưng chủ yếu của từng giai đoạn phát triển kinh tế.- Chương 4: làm rõ hơn các nguồn lực cơ bản của phát triển kinh tế bao gồm lao động, vốn, tài nguyên thiên nhiên và công nghệ ứng dũng trong sản xuất. Mỗi nguồn lực được đề cập trên cách khía cạnh: đặc điểm, vai trò, thước đo đánh giá việc sử dụng và vấn đề cần giải quyết nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực.- Chương 5: giới thiệu lý thuyết và thực tiễn của tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập xuất hiện tương quan với quá trình phát triển kinh tế của các nước đang phát triển.- Chương 6: tình bày vai trò quan trọng của nông nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế. Chương này tập trung vào các luận cứ khoa học về vai trò nông nghiệp, phương pháp lựơng hoá mối quan hệ giữa nông nghiệp và các ngành kinh tế trong tăng trưởng. Ngoài ra, còn đề cập đến bài học kinh nghiệm của các nước đang phát triển và Việt Nam về cái bẩy “nôn nóng công nghiệp hoá”.- Chương 7: là vấn đề công nghiệp hoá với phát triển kinh tế, tập trung vào những điều kiện tiền đề cần thiết, nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá và các hô hình giải thích quá trình tăng trưởng và phát triển công nghiệp.- Chương 8: chương cuối cùng của cuốn sách phân tích những lợi ích từ hoạt động ngoại thương đối với các nước đang phát triển và các chiến lược phát triển ngoại thương.Mời bạn đón đọc.    

Review sách Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006.

Đang cập nhật…

Mua sách Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 bản quyền ở đâu.

Quyển sách Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 hiện được bán với giá 34.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 PDF

Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 PDF

Tải sách Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 ebook MOBI

Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 EPUB

Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 full

Kinh Tế Phát Triển – Tái bản 05/06/2006 đọc online

Cập nhật lúc 8:13 - 03/02/2023
Sách cùng chủ đề

Leave a Comment