[Tải sách] Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản PDF.

Taisachpdf.net – Quyển sách Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản viết bởi và được phát hành ngày 27/06/2015 bởi Nxb Trẻ.

Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản viết về chủ đề Sách Văn học Trong Nước và được bán với giá 45.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang tìm: Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản PDF

Thông tin về sách

Nhà xuất bản:
Mã Sản phẩm: Nxb Trẻ
Nhà phát hành:
Ngày phát hành 27/06/2015
Định dạng PDF

Download ebook Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản pdf.

Bạn có thể tải sách Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản PDF tại đây.

Nội dung sách Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản.

Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản
TRẬN TUYẾN CÔNG KHAI GIỮA SÀI GÒN, tập ký sự về báo chí và người làm báo đấu tranh trực diện chống kẻ thù ngay giữa sào huyệt của chúng. Liên tục, quyết liệt từ khi thực dân Pháp mới đặt ách đô hộ xứ này, báo cáo của Thanh tra Thuộc địa ngày 3-3-1898 đã phải than thở khi chúng đóng cửa Phan Yên Báo: “Họ (nhà báo) tấn công các quan lại và không kính nể mấy chánh quyền Pháp mà họ đã cố tình bêu xấu trước mắt người dân bản xứ….” cho đến “Ngày ký giả đi ăn mày”, “Ngày báo chí và công lý thọ nạn” báo giới Sài Gòn đã nổi dậy cùng quân dân ta “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, ngày 30-4-1975 toàn thắng. Mời bạn đón đọc.  

Review sách Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản.

Đang cập nhật…

Mua sách Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản bản quyền ở đâu.

Quyển sách Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản hiện được bán với giá 45.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản PDF

Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản PDF

Tải sách Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản ebook MOBI

Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản EPUB

Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản full

Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn – Tái bản đọc online

Cập nhật lúc 12:48 - 23/03/2023
Sách cùng chủ đề

Leave a Comment